Valašsko-hornovsacko.cz Mapa Valašska-hornovsacka

Plastická mapa

Počasí

In-počasí


Cyklostezka Bečva

Cyklostezka Bečva je uceleným záměrem obcí zaměřeným na vybudování multifunkčního cyklistického koridoru spojující obce na toku nejprve Vsetínské Bečvy a od Valašského Meziříčí po Tovačov řeky Bečvy.
Celý projekt se začátkem datuje do roku 2001, kdy se obce sdružené v dobrovolném svazku obcí  Valašsko-Horní Vsacko  dohodli na společném postupu. Jedná se o 8 obcí tzv. Hornovsacka, kterými jsou Velké Karlovice, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Zděchov, Hovězí, Janová, Ústí u Vsetína a města Karolinka a Vsetín. Především díky iniciativě města Vsetína bylo navrženo, propojit celou trasu až do Valašského Meziříčí. Vznikl by tak ucelený projekt, který by rozhodným vlivem přispěl k rozvoji enviromentálních forem dopravy s významným vlivem na zdraví občanů regionu a v
neposlední řadě by vznikl samozřejmě významný cykloturistický projekt. Právě tyto zmíněné aktivity jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko. Především díky aktivitám cyklistické sekce CDV je pracováno již na protažení záměru cyklistické stezky do Tovačova, tedy po soutok s řekou Moravou.
V současné době je hotov průtah přes město Vsetín a to mimo úrovňově (cca 6 km), je zpracována projektová dokumentace na další 3 km trasy.
Na již hotovém úseku ve Vsetíně bylo zjištěno neočekávané. Při záměrném sčítání cyklistů v červnu 2005 bylo napočítáno více než 200 cyklistů během hodiny sčítání. Také je zřetelně vidět, že v tomto úseku došlo téměř k maximálně možnému úbytku cyklistů, pohybujících se po silnici I/57, která je souběžná s touto stezkou. Na tomto vzorku je také vidět, kolik lidí opustilo své automobily a snížili tak negativní enviromentální aspekty plynoucí z jízdy autem a samozřejmě je také patrno, že počet lidí činících něco pro zdraví se přímo ve Vsetíně díky realizaci úseku výrazně, dovolujeme si tvrdit několikanásobně zvýšil. Podobný výsledek je patrný i ve Velkých Karlovicích, kde již také zrealizovali část cyklostezky, kterou zveme Bečva. Vzorem pro náš záměr jsou především podobné projekty v Rakousku, které jsme několikrát navštívili a nelze než jen litovat, že se nám v našem regionu zatím nedaří získat prostředky, pro tyto aktivity.
Celkem vede tento úsek po individuální cyklostezce (bez jiného provozu) v délce 10 km (z toho 5 km v živičném povrchu), dalších 10 km vede po lesních zpevněných komunikacích (bez automobilového provozu). Dalších 18 km je vedeno po veřejných místních a účelových komunikacích (s malou frekvencí provozu - většinou v rekreačních
zónách) a zbývající část je zatím jen ve formě turistické pěšiny. Náklady na vybudování celé stezky Velké Karlovice - Vsetín - Tovačov zatím nebyly v celé délce vyčísleny.
Sdružení  Valašsko-Horní  Vsacko  společně s CDV zpracovává pasportizaci celé stezky pro potřeby GIS. Součástí mapování není jen
délka trasy, ale i jednotlivé povrchy, jejich stavebně technický stav, místa poškození a samozřejmě také místa
křížení s jínými dopravními koridory (silnice, železnice, vodní tok, aj.). Dále jsme mapovali i nezbytné dopravní
značení a stávající odpočívky a místa navrhovaných opatření ze stran obcí (odpočinkové zóny aj.).
Tato forma je ideální pro východiska k projektovým dokumentacím a dalším řízením pro dosažení našich snah.

    

Zdroj:Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy(www.cyklostrategie.cz)

Provozní řád na cyklostezce

CYKLOSTEZKA BEČVA - KRÁLOVNA STEZEK MORAVY

   FEJETON

CO VŠE BYLO NAPSÁNO.....1, 2, 3, 4, 5, 6,


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.
K JEHO REALIZACI BYLO VYUŽITO PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY.