Přírodní zajímavosti
CHKO Beskydy

V rámci CHKO Beskydy se nachází hned několik přírodních zajímavostí, ať už z hlediska flóry, fauny či kupříkladu geologie. Posláním CHKO je ochrana veškerého živého i neživého a zajištění potenciální také pro příští generace – tzv. trvale udržitelný rozvoj. S tím souvisí rozvoj místní krajiny, který má svou velmi propracovanou dlouhodobou strategii o několika úrovních. Zahrnují problematiku nové výstavby, správu vodních toků, vegetační kryt, využití lesního a půdního fondu, aj.

Jmenujme některé významné přírodní i kulturní zajímavosti CHKO Beskydy: