Turistika

Česká republika je v rámci tzv. turistické rajonizace rozdělena hned podle několika hledisek. Jedním z hojně užívaných jsou také tzv. turistické regiony a oblastí. Celkem je na území ČR vyčleněno 15 turistických regionů. Region Valašska a Horního Vsacka spadá do podoblasti „Východní Morava“, která spadá pod hlavní celek „Jižní Morava“. Mapa regionu východní Moravy je dostupná zde: Mapa

Administrativu těchto území má na starost státní příspěvková agentura CzechTourism. Jejím hlavním cílem je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu. Pro naplnění tohoto cíle je velmi důležitá spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Turistický region „Východní Morava“ svým územím pokrývá kompletně území Zlínského kraje. V rámci něj jsou dále vyčleněny celkem 4 samostatné jednotky: Luhačovicko, Zlínsko, Kroměřížsko a právě Valašsko. Každá z těchto územních jednotek sází na svou originální identitu. Ta je zajištěna hned v několika ohledech: místní lidová kultura, hudba, literatura, architektura, gastronomie a především také přírodní krásy.

Z přírodních krás jsou nejvíce turisty navštěvovány místní hory – Bílé Karpaty, Vsetínské vrchy, Hostýnské vrchy nebo Javorníky. Z těch kulturních to je zejména památka UNESCO v Kroměříži, lázně Luhačovice či Univerzitní a Kongresové centrum ve Zlíně, rodišti Tomáše Bati.