Bike aréna
Vsetín v Semetíně

Bike aréna Vsetín stejně jako Bike Park Kyčerka a další náleží do soustavy (Specialized) Bike Resortu Valašsko. Oproti Bike Parku Kyčerka je však tento zaměřen spíše čistě pro milovníky horských kol. Areál vznikl v roce 2012, když spojili své úsilí Valašští bikeři a zástupci vedení města Vsetín a také blízkého Semetína.

Semetín je vesnice, která byla od roku 1950 právě až do roku 2012 vedena ještě jako část okresního města Vsetín. Dnes je obcí, místní částí nebo osadou spadající pod obec s pověřeným obecním úřadem Vsetín.

V blízkých Semetínských lesích (kde se nachází také přírodní památka Lesní prameniště a arboretum sloužící k výchovně-vzdělávacím účelům) se tak již po několik let mohou prohánět bikeři v singletrailovém areálu. K dispozici je jim celkem více než 9 km tras již z roku 2013. Postupně v roce 2014 a 2015 byly vybudovány další více než 5 km. Jednalo se především o tzv. gravity tras (vedou přímo z kopce dolů bez dalšího stoupání). Celkové finanční náklady na tuto druhou etapu projektu arény vyšly na 2,3 milionu korun bez DPH. Dotace z Regionální operačního programu potom činily zhruba 85 % vyčíslené částky.

Výše popsané parametry arény odpovídají již uskutečněným všem třem etapám projektu. V rámci jeho poslední fáze nebyly již nijak upravovány nebo prodlužovány cesty, avšak byla nakoupena potřebná technika na údržbu či opravu tratí.