Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy

O administrativní záležitosti v turistickém regionu Východní Morava se stará agentura CzechTourism. Nicméně pro složitost věci využívá a spolukoordinuje činnost místních turistických samospráv. Tou nejdůležitější pro celý region je jistě „Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.“.

Jak již napovídá název, jedná se o nestátní neziskovou organizaci s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Společnost začala své služby poskytovat od 1. října 2007. Založil ji Zlínský kraj, který je doposud jejím jediným vlastníkem. Centrála je zároveň jedním ze zakládajících členů Asociace organizací cestovního ruchu – odkaz: Asociace organizací cestovního ruchu

Hlavním cílem společnosti je zvyšování počtu turistů, kteří do regionu zavítají a aby se sem často a rádi vraceli. Druhotným cílem je následná transformace finančních prostředků a zlepšení tak celkové ekonomické situace regionu a zvýšení zaměstnanosti. Samotná společnost nabízí množství pracovních pozic a snaží se zaměstnávat především lidi z regionu, kteří jinak nemohou sehnat práci.

V nabídce činností, která centrála nabízí, najdeme kupříkladu public relations kampaně, tvorbu produktů cestovního ruchu, přípravu komunikačních strategií aj.

Centrála má také za cíl navazovat nová přátelství a partnerství, a to jak v rámci tuzemského, tak zahraničního regionu. Spolu s centrálou pro jižní Moravu se zúčastnila dvou projektů, které byly oba financovány z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – České republika, respektive prostřednictvím Fondu mikroprojektů.