Valašsko
a Horní Vsacko

Kraj Valašska a Horního Vsacka se nachází v CHKO Beskydy, kolem toků řek Vsetínská Bečva a Rožnovská Bečva. Jde o unikátní důkaz soužití člověka s přírodou, pozitivního vztahu obou stran. Snahy o jeho ochranu a udržování v té nejpůvodnější podobě sahají hluboko do minulosti. Region získal postupem času svůj nezaměnitelný přírodní i kulturní ráz.

Mapa Valašska a Horního Vsacka | Zdroj: Mapy.cz

Příroda

Příroda se zde utvářela do nejrůznějších podob na mnoha izolovaných místech, kam lidská noha nevkročila dodnes. Najdeme tak zde původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva. Jedná se o jednu z nejzachovalejších krajin v ČR. Důkazem je i fakt, že až 54 % rozlohy území je trvale zalesněno.

Lidové tradice i turismus

Podhůří horských masivů Javorníků a Vsetínských vrchů se v minulosti stalo domovinou Valachů. Ti se snažili žít v souladu s přírodou a chránit ji. Byli si dobře vědomi potenciálu, který jejich kraj má. Jejich způsob života byl založen na pastevectví a cestování, turismu. Tyto dvě odvětví jsou zde proto charakteristické dodnes a velmi se jim daří. Stejně tak jsou rozvíjeny snahy o zachování historických lidových tradic.

Turistika

Region Valašska a Horního Vsacka láká turisty z celé České republiky. Vedle překrásné přírody Beskyd a Vsetínských vrchů nabízí bezpočet historických a kulturních památek. Turisté zde najdou veškerou potřebnou vybavenost - vedle dostatečných ubytovacích kapacit a možností stravování v místních stylových restauracích jsou to například možnosti zapůjčení sportovního vybavení.

Finanční služby - bankomaty, pošty i půjčky

Obce regionu nabízejí dobrou občanskou vybavenost pro místní i turisty, samozřejmostí je dostupnost pošty či bankomatu. V případě nutnosti je možné využít i například služeb pojišťovny, banky nebo nebankovní finanční instituce. To například v tehdy, když dojdou peníze a je nutno vyhledat rychlou půjčku ihned (nutno ale podotknout, že tyto úvěry nebývají bez rizika - více v článku o půjčkách bez registru a Solusu).