Hornovsacká
dráha

Sdružení Hornovsacká dráha je původní název pro dnes fungující Sdružení Valašsko – Horní Vsacko (svazek obcí). Toto sdružení bylo založeno 9. června 1988, a to na podporu a udržení zájmu o veřejnou dopravu v regionu.

Členy svazku obcí byly: Velké Karlovice, Ústí, Karolinka, Nový Hrozenkov, Vsetín, Janová, Hovězí, Huslenky, Halenkov a Zděchov.

Cílem činnosti sdružení bylo zejména spoludotvářet vhodné a příznivé podmínky pro dopravní obslužnost regionu Horního Vsacka, zlepšování systému veřejné dopravy, propagace svazku obcí a cestovního ruchu a v neposlední řadě také snaha o zachování železniční tratě Vsetín – Velké Karlovice.

Za necelých 10 let svého působení si sdružení připisuje zásluhy na zlepšení dopravní obslužnosti regionu. Bylo též aktivní a připravovalo každoročně doprovodné akce při slavnostních příležitostech měst a obcí v okolí. Podílelo se též na přípravě začlenění dopravního systému na území regionu Horního Vsacka do dopravního systému zlínského kraje.

Po dosažení hlavního cíle – vytvoření integrovaného dopravního systému – došlo k 1.1.2007 ke změně názvu sdružení, stanov i základní priorit a cílů. Těmi se nově stal rozvoj cestovního ruchu a propagace místního regionu a jeho produktů.