Místní akční skupina
Valašsko – Horní Vsacko

Místní akční skupina (MAS) Valašsko a Horní vsacko z. s. je nestátní neziskovou organizací. Vznikla v roce 2007. Tehdy začala společná setkání na území a tvorba strategických plánů. Tato organizace sdružuje veřejné, podnikatelské a neziskové subjekty a území Horního Vsacka. Sídlo se nachází v obci Hovězí. Předsedou MAS je Ing. Tomáš Kocourek.

Členy MAS z hlediska úrovně obcí jsou: Halenkov, Hovězí, Huslenky, Janová, Karolinka, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice, Zděchov. Členy se mohou stát pouze ty subjekty, které souhlasí se stanovami a dodržují cíle sdružení. MAS působí z hlediska územního prakticky na stejném území, jako místní svazek obcí „Sdružení Valašsko-Horní Vsacko“ (dříve Hornovsacká dráha).

Cílem MAS je všestranné podpora a rozvoj regionu Horního Vsacka. Již v roce 2008 proto bylo zpracován Strategický plán rozvoje na roky 2008 – 2013. O rok později (2009) byl tento dokument podpořen i ze strany Ministerstva zemědělství a MAS tak mohla čerpat nejen státní, ale i evropské dotace. V roce 2016 byla podána Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 s podtitulem „Chodíme, chodíme hore po dědině...to naše Valašsko pěkně zvelebíme".